Hakkımızda

GÖKTÜRKLER KİMDİR?

Göktürkler ekibi, Kartal Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin oluşturduğu robot tasarlama ve geliştirme takımıdır.

 AMACIMIZ

Amacımız, sahip olduğumuz bilgi ve tecrübeleri derinleştirerek, takım çalışması, problem çözme, yaratıcılık, işbirliği ve sosyal medya kullanımı becerilerimizi de devreye sokarak bir robot tasarlamak ve bu becerilerimizi küçük büyük herkese yayarak robot yapımına olan ilgiyi artırmaktır.

NEDEN ROBOT EĞİTİMİ?

Teknoloji ve robotik bilimi dünyada olağanüstü bir hızla gelişiyor. Bu sebeple özellikle erken yaşlarda robotik biliminin eğitimine duyulan gereksinim de gittikçe artıyor. Ayrıca robot etkinlikleri gençlere hayal güçlerini geliştirme, yenilikçi dü-şünme ve problem çözme yeteneklerini ilerletme imkânlarının yanı sıra tasarım, uygulama ve programlama yapma fırsatı da sağlıyor.

ATALAR MESLEK LİSESİNDE ROBOT EĞİTİMİ

Okulumuz, bilim ve teknolojiyi sadece kullanan değil, üreten bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir ve bu doğrultuda zenginleş-tirilen ders içerikleri sayesinde öğrenciler bilgisayar okur-yazarlık becerileri, 3D tasarım, bilgisayar programlama, robotik ve web tasarımı konularını öğrenmektedir .